Grootspraak: ik ken het gros van de musici op deze cd persoonlijk. Niet omdat ik me dagelijks in de kringen van de grote barokensembles beweek, maar omdat Contrasto Armonico en solisten een Haags product zijn en dus dicht bij huis. En een uitstekend voorbeel van, naar ik hoop, de nieuwe garde ‘Nederlandse’ oudemuziekers. Zoveel uitvoeringen zijn er niet verkrijgbaar van Handels serenata Aci, Galatea e Polifemo, wat Vitale’s degelijk onderbouwde prestatie des te meer bijzonder maakt. Hij houdt zijn ensemble beter bij elkaar dan bijvoorbeeld Haim in haar opname uit 2003, en schildert met een brede maar uiterst kleurrijke kwast. De damessolisten Stefanie True en Luciana Mancini zijn allebei net afgestudeerd en slaan zich opgewekt door alle coloraturen, hoewel ik denk dat het nog wat gemakkelijker kan. Voor Mitchell Sandler is het eindexamen wat langer geleden, maar met zijn Polifemo is niet mis. En voor zo’n prijs mogen we natuurlijk sowieso niet klagen.
(AE) Tijdschrift Oudemuziek, February 2008

[divider/]

Forgive my bragging: I know the majority of the musicians on this CD personally. Not because I’m given to hanging out with the big baroque ensembles, but Contrasto Armonico and soloists are true products of the Hague, and therefore, for me, close to home. And they are an excellent example of what I hope we can look forward to in the new batch of ‘Dutch’ early musicians. There are not so very many available performances of Handel’s serenata ‘Aci, Galatea e Polifemo’, which makes Vitale’s thoroughly researched achievement all the more extraordinary. He holds his group together better than Emanuelle Haïm, to give one example, in her 2003 recording. His brush may be broad, but he paints with a large palette of colours. The female soloists Stefanie True and Luciana Mancini are both recent graduates [of the Royal Conservatoire at the Hague] and show great brio in all their coloratura passages, although I think it could perhaps sound a bit easier. Mitchell Sandler graduated somewhat longer ago, but there’s nothing wrong with his Polifemo. And for this price there’s no cause to complain.

(February 2008)